ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Teatrşünas Сəmil Əliyevin şəxsi arxivindən. Afişalar
 
Thumbnail Image Table
Caption: C.Məmmədquluzadə "Ölülər" C.Cabbarlı adına Dövlət Azərbaycan Teatrı 1932-ci il. İnv. N 2659
Size (KB): 2 885 KB
Caption: C.Cabbarlı "Sevil" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı 28.04.1967-ci il. İnv. N 2669
Size (KB): 3 110 KB
Caption: Ü.Hacıbəyov "Arşın mal alan" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı 1971/1972-ci il mövsümü. İnv. N 2672
Size (KB): 3 215 KB
Caption: C.Cabbarlı "1905-ci ildə" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı 1934/1935-ci il mövsümü İnv. N 2674
Size (KB): 2 817 KB
Caption: Korneycuk "Polad Qartal" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı İnv. N 2677
Size (KB): 3 113 KB
Pages:     1
Сəmil Əliyev. Afişalar