ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Teatrşünas Сəmil Əliyevin şəxsi arxivindən. Əlyazmalar
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
M.F.Axundovun "Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah" əsərində Qulaməli obrazı üçün rol dəftəri İnv. № 8132
Сəmil Əliyev. Əlyazmalar