ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Teatrşünas Сəmil Əliyevin şəxsi arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: N.B.Vəzirov. "Yağışdan cıxdıq yağmura düşdük". C.Cabbarlı adına Yerevan Azəri Dövlət Dram Teatrı 1967/1968-ci il. İnv.N 3674
Size (KB): 712 KB
Caption: M.Təhmasib. "Bahar" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Teatrı 1947-ci il İnv. N 3678
Size (KB): 1 591 KB
Caption: M.F.Axundov "Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Teatrı 1946-cı il İnv. N 3688
Size (KB): 1 911 KB
Caption: Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı İnv. N 3694
Size (KB): 1 627 KB
Caption: J.B.Molyer "Çançur Səməd" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Teatrı İnv. N 4637
Size (KB): 2 146 KB
Caption: M.F.Axundov. "Molla İbrahim Xəlil kimyagər" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı 1971/1972-ci il mövsümü. İnv.N 4650
Size (KB): 1 707 KB
Caption: Ü.Hacıbəyov. "Arşın mal alan" C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Teatrı 1971/1972-ci il mövsümü. İnv. N4651
Size (KB): 1 092 KB
Caption: C.Cabbarlı. "1905-ci ildə". C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Teatrı 1939-cu il. İnv. N 4655
Size (KB): 3 048 KB
Pages:     1
Сəmil Əliyev. Proqramlar