Hökumə Qurbanova

 

11.06.1913.Bakı-22.10.1988-Bakı
SSRİ xalq artisti.

       

SSRİ xalq artisti (1965) ,

M.F.Axundov adına respublika mükafatı laureatı (1965)

Bakı Pedaqoji Texnikumunu bitirmişdir. ( 1931 )

Dövlət Konservatoriyasının fortopiano sinfində dərs almışdır.( 1931-1932 )

Aktyorluq fəaliyyətinə 1933-cü ildə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında başlamış 1939-cu ildən Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında çıxış etmişdir. İlk rolu

S.Vurğunun "Vaqif" pyesində Tamara olmuşdur.

N.B.Vəzirov "Müsibəti – Fəxrəddin" – Gülbahar

S.Vurğun "Fərhad və Şirin" – Şirin

M.Hüseyn "Nizami" –Afaq

C.Cabbarlı "Od gəlini" – Solmaz

S.Rüstəm "Qaçaq Nəbi" – Həcər

M.İbrahimov "Həyat" – Həyat

Orden və medallarla təltif edilmişdir.