ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Hökümə Qurbanovanın şəxsi arxivindən. Proqramlar və Afişalar
 
Thumbnail Image Table
Caption: S.Rəhman "Toy" M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Döblət Dram Teatrı 1938/1939- cu illər mövsümü İnv.N5657
Size (KB): 2 563 KB
Caption: Tur Qardaşları. "Bir evin sirri". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1949/1950-cu illər mövsümü. İnv. N 5667
Size (KB): 2 306 KB
Caption: K.Qoldoni "Məzəli hadisə". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 1952-ci il. İnv. N 5671
Size (KB): 2 113 KB
Caption: M.İbrahimov "Həyat". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı.1954/1955-cu illər mövsümü. İnv. N 5676
Size (KB): 2 063 KB
Caption: U.Şekspir "Qış nağılı". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1955-il.İnv. N 5677
Size (KB): 2 187 KB
Caption: Y.Osnos və V.Vinnikov "Hind qözəli". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1959/1960- cı illər mövsümü. İnv. N 5683
Size (KB): 2 248 KB
Caption: A.P.Cexov "Vanya dayı" . Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1959/1960-cı illər mövsümü İnv. N 5684
Size (KB): 1 801 KB
Caption: N.Hikmət "Şöhrət və ya unudulan adam". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı.1960/1961-ci illər mövsümü. İnv. N 5685
Size (KB): 1 978 KB
Pages:     1 2 3
Hökümə Qurbanova. Proqramlar və Afişalar