ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artisti Mustafa Mərdanovun şəxsi arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: İncəsənət İşçiləri İttifaqı Mərkəzi İdarəsi tərəfindən xalq artisti M.Mərdanova verilmiş Fəxri Fərman.1931-1932-ci il. İnv. № 2054
Size (KB): 5 414 KB
Caption: Azərbaycan Sosialist Şurası Cumhuriyyətinin Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi tərəfindən xalq artistiM.Mərdanova verilmiş Fəxri Fərman. 15.05.1933-cü il. İnv. № 2055
Size (KB): 5 708 KB
Caption: Stalin rayonu Mədəniyyət sarayı tərəfindən xalq artisti M.Mərdanova verilmiş Fəxri Fərman. İnv. № 2056
Size (KB): 5 668 KB
Caption: Xalq artisti M.Mərdanovun səhnə və ictimai fəaliyyəti barədə.( tərcümeyi-hal ) İnv. № 2093
Size (KB): 5 776 KB
Caption: Xalq artisti M.Mərdanovun səhnə və ictimai fəaliyyəti barədə.( tərcümeyi-hal ) İnv. № 2093
Size (KB): 5 687 KB
Caption: V.Hüqonun "Gülən adam" əsərində Barkelfedro obrazı üçün rol dəftəri. 1930-cu il.İnv. № 2100
Size (KB): 3 000 KB
Caption: V.Hüqonun "Gülən adam" əsərində Barkelfedro obrazı üçün rol dəftəri. 1930-cu il.İnv. № 2100
Size (KB): 2 838 KB
Caption: Xalq artisti M.Mərdanovun səhnə fəaliyyətinin 25 illik yubileyinə həsr olunmuş broşür. 13.05.1935-ci il. İnv. № 2102
Size (KB): 2 482 KB
Pages:     1 2 3
Mustafa Mərdanov. Sənədlər