ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Rza Əfqanlı. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ə.B. Haqverdiyev "Köhnə dudman". Dövlət Dram Teatrı 1927-ci il. İnv N 3522
Size (KB): 2 398 KB
Caption: Ş.Sami "Gavei ahəngər". Dövlət Dram Teatrı 1924-cü il.İnv N 3523
Size (KB): 2 851 KB
Caption: U.Şekspir "Otello". Ş. Rustaveli adına Teatrosu 1929-cu il İnv N 3525
Size (KB): 3 407 KB
Pages:     1 2
Rza Əfqanlı. Proqramlar