ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Əməkdar incəsənət xadimi Səftər Turabovun arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ə.Haqverdiyev "Pəri Cadu". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 1939/1940 – cı il mövsümü. İnv. N 3543
Size (KB): 2 059 KB
Caption: C.Cabbarlı "Od gəlini". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 1933/1934 – cü il mövsümü. İnv. N 3548
Size (KB): 2 723 KB
Caption: İbrahim Zamanlı "Partizanlar". Respublika Uşaq Bədii Tərbiyə Evi 1942-ci il. İnv. N 3551
Size (KB): 2 576 KB
Caption: S.Vurğun "Fərhad və Şirin". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 1947-ci il. İnv. N 3559
Size (KB): 2 729 KB
Caption: M.S.Ordubadi "Dumanlı Təbriz". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 1945-ci il. İnv. N 3560
Size (KB): 4 079 KB
Caption: C.Cabbarlı "Solğun çiçəklər". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv. N 3564
Size (KB): 3 242 KB
Caption: S.Rəhman "Aydınlıq". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv.N 3566
Size (KB): 3 142 KB
Caption: Ə.Məmmədxanlı "Şərqin səhəri". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı İnv. N 3567
Size (KB): 3 406 KB
Pages:     1
Səftər Turabov. Proqramlar