ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylinin arxivindən. Afişalar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının repertuar afişası . İnv N 4507
Size (KB): 5 377 KB
Caption: M. F. Axundzadə "Dərviş Məstəli Şah". Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı. İnv N 4509
Size (KB): 4 706 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının Gürcüstanda qastrol tamaşalarının repertuar afişası. 1963 – cü il . İnv N 4516
Size (KB): 4 520 KB
Caption: C. Məmmədquluzadə "Ölülər". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1948-ci il. İnv N 4520
Size (KB): 4 962 KB
Caption: A.Məlikov, Ə.Kürcaylı "Ləpələr". Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı. 1967 – ci il . İnv N 4524
Size (KB): 4 527 KB
Caption: S.Ələsgərov, S.Qədirzadə "Hardasan, ay subaylıq ?" Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı. 1968 – ci il. İnv N 4525
Size (KB): 4 288 KB
Caption: V.Adıgözəlov, Ə.Kürcaylı "Nənəmin şahlıq quşu" Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı. 1974 – cü il. İnv N 4526
Size (KB): 4 795 KB
Caption: Ə.Bədəlbəyli "Söyüdlər ağlamaz". Azərbaycan Dövət Opera və Balet Teatrı. 1975 – ci il. İnv N 4530
Size (KB): 5 183 KB
Pages:     1 2
Şəmsi Bədəlbəyli. Afişalar