ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylinin arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: P. İ. Caykovski "Şelkunçik". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. 1954 – 55 – ci il mövsümü. İnv N 6984
Size (KB): 3 383 KB
Caption: P.İ.Caykovski "Qu gölü". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. 1954 – 55 – ci il mövsümü. İnv N 6986
Size (KB): 3 859 KB
Caption: İ.Dzerjinski "İnsanın taleyi" Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. 1962 – ci il. İnv N 6992
Size (KB): 2 441 KB
Caption: C. Puccini "Toska". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. İnv N 6999
Size (KB): 4 892 KB
Caption: A.Borodin "Knyaz İqor". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. 1964 – cü il. İnv N 7001
Size (KB): 3 406 KB
Caption: Ü. Hacıbəyli "Arşın mal alan". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. 1964 – cü il. İnv N 7002
Size (KB): 3 243 KB
Caption: C.Verdi "Otello". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. İnv N 7003
Size (KB): 3 601 KB
Caption: Ü. Hacıbəyli "Koroğlu". Maxtumqulu adına Türkmənistan Dövlət Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Opera və Balet Teatrı. Aşqabad şəhəri. İnv N 7013
Size (KB): 2 885 KB
Pages:     1 2
Şəmsi Bədəlbəyli. Proqramlar