ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın arxivindən. Afishalar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ə.B.Haqverdiyev "Pəri Cadu". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv N 2103
Size (KB): 3 013 KB
Caption: L. Veqa "Sevilya ulduzu". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv N 2106
Size (KB): 3 184 KB
Caption: N. Hikmət "Türkiyədə". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv N 2112
Size (KB): 2 956 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 1934 – 35 – ci il mövsümü üçün repertuar afişası. İnv N 2123
Size (KB): 3 390 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 1948 – ci ildə Moskvada göstərdiyi tamaşaların repertuar afişası.İnv N 2124
Size (KB): 3 619 KB
Caption: S. Vurğun "Vaqif". Kirovabad Dövlət Dram Teatrı. 1938 – 39 – cu il mövsümü. İnv N 2127
Size (KB): 3 246 KB
Caption: S. Vurğun "Fərhad və Şirin". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv N 2129
Size (KB): 3 221 KB
Caption: S. Rəhman "Xoşbəxtlər". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv N 2130
Size (KB): 3 131 KB
Pages:     1 2
Sidqi Ruhulla. Afishalar