ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Teatrşünas Cabir Səfərovun arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: C.Səfərov. "C.Cabbarlının səhnə əsərlərinin təcəssümü haqqında" məqalə. Inv.№ 6223
Size (KB): 4 717 KB
Caption: C.Səfərov. "C.Cabbarlının səhnə əsərlərinin təcəssümü haqqında" məqalə. Inv.№ 6223
Size (KB): 4 818 KB
Caption: C.Səfərov. M.İbrahimovun "Kəndçi qızı" tamaşası haqqında "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinə yazdığı rəyin əlyazması. Inv. № 6225
Size (KB): 5 265 KB
Caption: C.Səfərov. M.İbrahimovun "Kəndçi qızı" tamaşası haqqında "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinə yazdığı rəyin əlyazması. Inv. № 6225
Size (KB): 5 970 KB
Caption: C.Səfərov. M.İbrahimovun "Kəndçi qızı" tamaşası haqqında "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinə yazdığı rəyin əlyazması. Inv. № 6225
Size (KB): 6 123 KB
Caption: Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin Pəyasət Heyətinin Hesabatı. Məruzəçi- xalq artisti M.Mərdanov.inv. № 6228
Size (KB): 4 370 KB
Caption: Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin Pəyasət Heyətinin Hesabatı. Məruzəçi- xalq artisti M.Mərdanov.inv. № 6228
Size (KB): 3 159 KB
Caption: C.Səfərovun "M.F.Axundovun komediyalarının səhnə təcəssümü haqqında" məqaləsi. İnv. № 6234
Size (KB): 3 482 KB
Pages:     1 2
Cabir Səfərov. Sənədlər