ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Teatrşünas Cabir Səfərovun arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: C.Səfərovun "M.F.Axundovun komediyalarının səhnə təcəssümü haqqında" məqaləsi. İnv. № 6234
Size (KB): 3 684 KB
Caption: M.Kleymanova "Musiqili komediya teatrı" haqqında rəy.inv. № 6238
Size (KB): 4 989 KB
Caption: M.Kleymanova "Musiqili komediya teatrı" haqqında rəy.inv. № 6238
Size (KB): 5 265 KB
Caption: Kitabça "Əməkdar artist Heydər Şəmsizad". Bakı-1966. İnv. № 8306
Size (KB): 2 708 KB
Caption: A.K.Şərifov "Azərbaycan Türk Teatrı tarixi materialları" kitabı. 1930-cu il. Inv. № 8308
Size (KB): 2 101 KB
Pages:     1 2
Cabir Səfərov. Sənədlər