ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Teatrşünas Сəmil Əliyevin şəxsi arxivindən. Əlyazmalar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ü.Hacıbəyovun “ O olmasın, bu olsun ” əsərində Məşədi İbad obrazı üçün rol dəftəri. İnv.№ 8130
Size (KB): 1 918 KB
Caption: S.Rüstəmin "Qaçaq Nəbi" əsərində Mürsəl obrazı üçünrol dəftəri İnv. № 8131
Size (KB): 3 794 KB
Caption: S.Rüstəmin “ Qaçaq Nəbi ” əsərində Mürsəl obrazı üçünrol dəftəri İnv. № 8131
Size (KB): 1 605 KB
Caption: M.F.Axundovun "Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah" əsərində Qulaməli obrazı üçün rol dəftəri İnv. № 8132
Size (KB): 2 768 KB
Caption: C.Əliyevin "Məktəbimizdə dram dərnəyi" məqaləsi ( Pedaqoq təbliyyun jurnalı ). İnv. № 8138
Size (KB): 5 623 KB
Caption: C.Əliyevin anadan olmasının 60 illiyi yubiley gecəsinin dəvətnaməsi. İnv. № 8139
Size (KB): 1 288 KB
Caption: C.Əliyevin anadan olmasının 60 illiyi yubiley gecəsinin dəvətnaməsi. İnv. № 8139
Size (KB): 1 658 KB
Pages:     1 2
Сəmil Əliyev. Əlyazmalar