ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən.Afişalar
 
Thumbnail Image Table
Caption: H. Cavid "Səyavuş". Dovlət Teatrı. 1919 – cu il. İnv N 1848
Size (KB): 3 156 KB
Caption: H. Cavid "İblis". Dövlət Türk Teatrı .26. 05. 1922 – ci il. İnv N 1851
Size (KB): 2 960 KB
Caption: C. Məmmədquluzadə "Ölülər". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 16 – 19. 02. 1933 – cü il. İnv N 1857
Size (KB): 3 532 KB
Caption: S. Rüstəm "Qaçaq Nəbi". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1940 – 41 – ci il mövsümü. İnv N 1866
Size (KB): 3 371 KB
Caption: S. Vurğun "Vaqif" . Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı.24 – 29. 01. 1940 – cı il. İnv N 1868.
Size (KB): 3 402 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının İranda qastrol tamaşalarının repertuar afişası.1941 – ci il. İnv N 1876
Size (KB): 3 300 KB
Caption: Ü. Hacıbəyli "Leyli və Məcnun". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının İranda qastrolu. 1941 – ci il. İnv N 1879
Size (KB): 3 079 KB
Caption: Ü. Hacıbəyli "Əsli və Kərəm". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının İranda qastrolu. 1941 – ci il. İnv N 1880
Size (KB): 2 906 KB
Pages:     1 2
İsmayıl Hidayətzadə. Afişalar