ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən.Afişalar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ü. Hacıbəyli "Arşın mal alan". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının İranda qastrolu. 1941 – ci il. İnv N 1881
Size (KB): 3 049 KB
Caption: Niyazi " Xosrov və Şirin". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. 22, 24. 05. 1942 – ci il. İnv N 1886
Size (KB): 3 508 KB
Caption: Zaqafqaziya respublikaları sovet musiqi dekadasında simfonik və kamera musiqisindən ibarət konsert.1943 – cü il. İnv N 1887
Size (KB): 3 809 KB
Caption: Zaqafqaziya respublikaları sovet musiqi dekadasında kamera musiqisi gecəsi. 1943 – cü il. İnv N 1888
Size (KB): 3 567 KB
Caption: Q. Qarayev. S.Hacıbəyov "Vətən". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. 8.13.05.1945 – ci il. İnv N 1889
Size (KB): 3 450 KB
Caption: J. Bize "Karmen". Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı. 1946 – cı il. İnv N 1890.
Size (KB): 3 861 KB
Caption: Kirovabad Dövlət Dram Teatrının kollektivinin uzvləri. 1961 – ci il. İnv N 2178
Size (KB): 3 175 KB
Pages:     1 2
İsmayıl Hidayətzadə. Afişalar