ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Mustafa Sərkarovun arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: Kitabça. K.Anatollu. "Kupletlər". İnv. № 6144
Size (KB): 1 685 KB
Caption: Z.Hacıbəyov. "Evliykən subay" Orucov qardaşları nəşriyyatı. 1915-ci il. İnv. № 6145
Size (KB): 3 258 KB
Caption: M.Sərkarovun anadan olmasının 50 illiyi və səhnə fəaliyyətinin 35 illiyi münasibətilə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu kollektivi adından verilmiş təbrik. 26.12.1955-ci il. İnv. № 6147
Size (KB): 5 073 KB
Caption: M.Sərkarovun anadan olmasının 50 illiyi və səhnə fəaliyyətinin 35 illiyi münasibətilə Kirovabad şəhər mədəniyyət şöbəsi tərəfindən verilmiş təbrik.26.12.1955-ci il. İnv. № 6148
Size (KB): 6 738 KB
Caption: M.Sərkarovun anadan olmasının 50 illiyi və səhnə fəaliyyətinin 35 illiyi münasibətilə Kirovabad şəhər mədəniyyət şöbəsi tərəfindən verilmiş təbrik.26.12.1955-ci il. İnv. № 6148
Size (KB): 3 507 KB
Caption: A.Dadaşov tərəfindən M.Sərkarova göndərilən teleqram. İnv. № 6152
Size (KB): 2 317 KB
Caption: A.Gəraybəyli tərəfindən M.Sərkarova göndərilən teleqram. İnv. № 6153
Size (KB): 2 396 KB
Caption: İ.Osmanlı tərərfindən M.Sərkarova göndərilən teleqram. İnv. № 6154
Size (KB): 2 502 KB
Pages:     1 2 3
Mustafa Sərkarovun arxivindən. Sənədlər