ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Mustafa Sərkarovun arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən M.Sərkarova verilmiş tərifnamə.12.05.1955-ci il. İnv. № 6736
Size (KB): 4 298 KB
Pages:     1 2 3
Mustafa Sərkarovun arxivindən. Sənədlər