ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Rza Əfqanlı
 
Thumbnail Image Table
Caption: Kitab.V.V.Sladkopevtsev. "Proqramma Sobiraniya materialov po voprosam teatra " İnv. № 6618
Size (KB): 58 KB
Caption: S.S.Axundovun "Laçın yuvası" pyesinə aktyor tərəfindən yazılmış qeydlər. İnv. № 6619
Size (KB): 74 KB
Caption: Rza Əfqanlının şeir dəftəri. İnv. № 6620
Size (KB): 64 KB
Caption: "Bizim küçənin qızları" rol dəftəri. İnv. № 6621
Size (KB): 39 KB
Caption: "26 Bakı Komissarları" filmində Süleyman rolunu oynamaq üçün kinostudiyadan Rza Əfqanlıya göndərilən məktub. İnv. № 6623
Size (KB): 63 KB
Caption: ADDT-nın direktoru Ə.İskəndərov tərəfindən R.Əfqanlıya verilən xasiyyətnamə. İnv. № 6624
Size (KB): 80 KB
Caption: "Şərəf nişanı" ordeni alması münasibətilə verilən orden kitabçası. İnv. № 6640
Size (KB): 63 KB
Caption: "Şərəf nişanı" ordeni alması münasibətilə verilən orden kitabçası. İnv. № 6640
Size (KB): 85 KB
Pages:     1 2 3 4
Rza Əfqanlı