ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Rza Əfqanlı
 
Thumbnail Image Table
Caption: Y.Ryabçikovun "Sledopıt" hekayəsi əsasında R.Əfqanlının yazdığı pyes. İnv. № 6641
Size (KB): 47 KB
Caption: Y.Ryabçikovun "Sledopıt" hekayəsi əsasında R.Əfqanlının yazdığı pyes. İnv. № 6641
Size (KB): 69 KB
Caption: ADDT-dən R.Əfqanlıya verilən vəsiqə.№107 13.05. 1959-cu il. İnv.№ 6647
Size (KB): 53 KB
Caption: Müxtəlif tamaşalar haqqında resenziyalar. İnv. № 6648
Size (KB): 90 KB
Caption: Müxtəlif tamaşalar haqqında resenziyalar. İnv. № 6648
Size (KB): 119 KB
Caption: M.Arif, Ə.Sultanlı, S.Rüstəm və C.Xəndandan R.Əfqanlıya göndərilmiş təbrik teleqramı. İnv. № 6653
Size (KB): 52 KB
Caption: R.Əfqanlının Dövlət mükafatı adı alması münasibıtilə H.Hüseynov tərəfindən göndərilən teleqram. İnv. № 6655
Size (KB): 57 KB
Caption: Viktor Turindən R.Əfqanlıya göndərilmiş təbrik teleqramı. İnv. № 6659
Size (KB): 57 KB
Pages:     1 2 3 4
Rza Əfqanlı