ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Əməkdar incəsənət xadimi Səftər Turabovun arxivindən. Afişalar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ə.Haqverdiyev. "Köhnə dudman" M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 10 və 11 iyun 1950 – ci il. İnv. N 2236
Size (KB): 3 280 KB
Caption: N.Vəzirov "Müsibəti Fəxrəddin". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv. N 2237
Size (KB): 3 285 KB
Caption: İ.Səfərli "Göz həkimi". M.F.Axundov adına Naxcıvan Dövlət Dram Teatrı 1955/1956-cı il mövsümü. İnv. N 2238
Size (KB): 3 314 KB
Caption: A.Ostrovski. "Cehizsiz qız". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı İnv. N 2239
Size (KB): 3 404 KB
Caption: M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 1934-cü ildə Orta Asiyaya qastrol səfərinin repertuar afişası İnv. N 2240
Size (KB): 3 402 KB
Caption: A.Məşədibəyov, M.Əlizadə "Toy kimindir". Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrı 20 və 21 iyun 1954-cü il. İnv. N 2242
Size (KB): 3 306 KB
Caption: S.Axundov "Zərif tellər". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrın 30 noyabr və 1 dekabr 1951-ci il. İnv. N 2244
Size (KB): 3 289 KB
Caption: H.Mehdi və Ə. İlyas "İntizar". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv. N 2246
Size (KB): 3 379 KB
Pages:     1 2
Səftər Turabov. Afişalar