ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Əməkdar incəsənət xadimi Səftər Turabovun arxivindən. Afişalar
 
Thumbnail Image Table
Caption: M.Cəilal "Mirzə Xəyal". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı.İnv. N 2248
Size (KB): 3 224 KB
Caption: S.S.Axundov "Tamahkar". M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 6.07.1947-ci il. İnv. N 2249
Size (KB): 3 163 KB
Caption: N.Ostrovski "Günahsız müqəssirlər" M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 28-30 yanvar 1934-cü il. (Türk səhnəsində İlk dəfə.) İnv. N 3175
Size (KB): 3 431 KB
Caption: M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 1934/1935 –ci il mövsümü ücün repertuar afişası. İnv. N 3176
Size (KB): 3 613 KB
Pages:     1 2
Səftər Turabov. Afişalar