ESKİZ-MAKET FONDU  |  Əzim Əzimzadə
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
EM - 8206 Müğənni Surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18 x 36
Notes  
Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" OBT 1920 - 21 - ci il mövsümü
Əzim Əzimzadə