Şəxsi arxivlərin siyahısı
 
 

Axundov İsmayıl (Xalq rəssamı)

Almaszadə Ənvər (Əməkdar rəssam)
Abdullayev Mikayıl (Xalq rəssamı)
Aslanov Elçin  (Əməkdar rəssam)
Abbasov Əsgər (Əməkdar incəsənət xadimi)
Bəykişiyev Nazim (Xalq rəssam)
Əzimzadə Əzim (Xalq rəssamı)
Əfqanlı Bədurə (Xalq rəssamı)
Əfəndiyev Bəhram (Rəssam)
Fyodor Qusak (Rəssam)
Fətullayev Nüsrət (Xalq artisti)
Filippov A. (Rəssam)
Həsənov Ə. ( Rəssam)
Xalıqov Qəzənfər (Rəssam)
Xanlarov Kamil (Xalq rəssamı)
İsmayılov Nəcəfqulu (Əməkdar İncəsənət xadimi)
Kazımzadə Kazım (Xalq rəssamı)
Məmmədov İsmayıl (Əməkdar rəssam)
Musayeva Solmaz (Əməkdar rəssam)
Mustafayev Həsən (Rəssam)
Nağıyev A.( Rəssam)
Ovçinnikov Nikolay (Əməkdar incəsənət xadimi)
Rzaquliyev Elbəy (Rəssam)
Seyidova İzzət (Əməkdar İncəsənət Xadimi)
Sultanov Ədhəm (Rəssam)
Şərifzadə Sadıx (Rəssam)
Tixomirov Mixail (Rəssam)
Toropov Yuri (Rəssam)
Tavadze Dmitri (Gürcüstan Xalq rəssamı)
Yefimenko Sergey (Xalq rəssamı)