ESKİZ-MAKET FONDU  |  Əzim Əzimzadə
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
EM - 370 Şeyx Cəfər surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 19.5 x 20.5
Notes  
H.Cavid. "Şeyx Sənan" TFT - 1932 - 33 - cü il mövsümü
Əzim Əzimzadə