ESKİZ-MAKET FONDU  |  A.Nağıyev
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 2378 Allahverdi surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 13.5 x 30
Notes: C.Cabbarlı. 1905 - ci ildə. Şəki Dövlət Dram Teatrı 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 922 KB
Caption: EM - 2379 Palkovnik surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 13.5 x 30
Notes: C.Cabbarlı. 1905 - ci ildə. Şəki Dövlət Dram Teatrı 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 705 KB
Caption: EM - 2380 General surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 13.5 x 30
Notes: C.Cabbarlı. 1905 - ci ildə. Şəki Dövlət Dram Teatrı 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 610 KB
Caption: EM - 2381 Bahadır bəy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 13.5 x 30
Notes: C.Cabbarlı. 1905 - ci ildə. Şəki Dövlət Dram Teatrı 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 514 KB
Caption: EM - 2441 Rüstəm surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29.5
Notes: A.Şirvanzadə. "Namus" Şəki Dövlət Dram Teatrı - 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 661 KB
Caption: EM - 2445 Seyran surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20.5 x 30.5
Notes: A.Şirvanzadə. "Namus" Şəki Dövlət Dram Teatrı - 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 296 KB
Caption: EM - 2446 Bərxudar surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21.5 x 30
Notes: A.Şirvanzadə. "Namus" Şəki Dövlət Dram Teatrı - 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 099 KB
Caption: EM - 2447 Sənəm surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 17 x 29.5
Notes: A.Şirvanzadə. "Namus" Şəki Dövlət Dram Teatrı - 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 475 KB
Pages:     1
A.Nağıyev