ESKİZ-MAKET FONDU  |  Ədhəm Sultanov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 2088 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 64 x 43
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Arşın mal alan" OBT 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 146 KB
Caption: EM - 2775 Alqvaziya surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 43.5 x 32
Notes: J.Bize. "Karmen" OBT 1939 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 472 KB
Caption: EM - 2776 Pikador surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 43.5 x 32
Notes: J.Bize. "Karmen" OBT 1939 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 436 KB
Caption: EM - 4381 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 40 x 60
Notes: J.Bize. "Karmen" OBT 1939 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 743 KB
Caption: EM - 4382 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 40 x 60
Notes: J.Bize. "Karmen" OBT 1939 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 981 KB
Caption: EM - 4383 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 40 x 60
Notes: J.Bize. "Karmen" OBT 1939 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 612 KB
Caption: EM - 4384 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 60 x 40
Notes: J.Bize. "Karmen" OBT 1939 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 130 KB
Pages:     1
Ədhəm Sultanov