ESKİZ-MAKET FONDU  |  Elçin Aslanov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 7633 Xəlifənin sarayı səhnəsinə çəkilmiş dekorasiya - ölçüsü - 15 x 20
Notes: H.Cavid "Xəyyam" ADDT 1969 - 70 ci il mövsümü
Size (KB): 1 186 KB
Caption: EM - 7634 Qəbirsanlıq səhnəsinə çəkilmiş dekorasiya eskizi - ölçüsü - 15 x 20
Notes: H.Cavid "Xəyyam" ADDT 1969 - 70 ci il mövsümü
Size (KB): 1 252 KB
Caption: EM - 7635 Final səhnəsinə çəkilmiş dekorasiya eskizi - ölçüsü - 15 x 20
Notes: H.Cavid "Xəyyam" ADDT 1969 - 70 ci il mövsümü
Size (KB): 1 286 KB
Caption: EM - 8888 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 60 x 80
Notes: Anar Rzayev "Adamın adamı" ADDT 1979 - 80 - cı il mövsümü
Size (KB): 302 KB
Caption: EM - 9110 Seyid Hüseyn surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 29
Notes: İ.Əfəndiyev "Xurşudbanu Natavan" ADDT 1981 - 82 - ci il mövsümü
Size (KB): 3 188 KB
Caption: EM - 9111 Təhminə surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 29
Notes: İ.Əfəndiyev "Xurşudbanu Natavan" ADDT 1981 - 82 - ci il mövsümü
Size (KB): 3 171 KB
Caption: EM - 9115 Natavan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü 20 x 29
Notes: İ.Əfəndiyev "Xurşudbanu Natavan" ADDT 1981 - 82 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 988 KB
Caption: EM - 9116 Muradalı surətinə çəkilmiş geyim - eskizi - ölçüsü - 20 x 29
Notes: İ.Əfəndiyev "Xurşudbanu Natavan" ADDT 1981 - 82 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 929 KB
Pages:     1 2
Elçin Aslanov