ESKİZ-MAKET FONDU  |  Elbəy Rzaquliyev
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 2469 Laura surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.S.Puşkin. "Daş qonaq" GDDT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 641 KB
Caption: EM - 2471 Don Karlos surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.S.Puşkin. "Daş qonaq" GDDT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 431 KB
Caption: EM - 2473 Leporello surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.S.Puşkin. "Daş qonaq" GDDT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 172 KB
Caption: EM - 2474 Birinci qonaq surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.S.Puşkin. "Daş qonaq" GDDT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 451 KB
Caption: EM - 2475 İkinci qonaq surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.S.Puşkin. "Daş qonaq" GDDT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 730 KB
Caption: EM - 2477 Don Anna surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.S.Puşkin. "Daş qonaq" GDDT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 613 KB
Pages:     1
Elbəy Rzaquliyev