ESKİZ-MAKET FONDU  |  İsmayıl Məmmədov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 9391 Afşin surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 33
Notes: B.Vahabzadə. "Dar ağacı" ADDT 2000 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 619 KB
Caption: EM - 9391 Altay surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 31
Notes: B.Vahabzadə. "Dar ağacı" ADDT 2000 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 281 KB
Caption: EM - 9391 Ana surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 30
Notes: B.Vahabzadə. "Dar ağacı" ADDT 2000 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 928 KB
Caption: EM - 9391 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: B.Vahabzadə. "Dar ağacı" ADDT 2000 - ci il mövsümü
Size (KB): 6 583 KB
Caption: EM - 9391 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 22 x 30
Notes: B.Vahabzadə. "Dar ağacı" ADDT 2000 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 650 KB
Caption: EM - 9393 Çin zabiti surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: B.Vahabzadə. "Özümüzü kəsən qılınc" ADDT 1997 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 039 KB
Caption: EM - 9393 İltəriş surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 31
Notes: B.Vahabzadə. "Özümüzü kəsən qılınc" ADDT 1997 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 394 KB
Caption: EM - 9393 Türk kəmiri surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: B.Vahabzadə. "Özümüzü kəsən qılınc" ADDT 1997 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 299 KB
Pages:     1 2 3 4
İsmayıl Məmmədov