ESKİZ-MAKET FONDU  |  Kamil Xanlarov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 5761 Uluq bəy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21.5 x 30.5
Notes: A.Şaiq. "Nüşabə" ADDT 1946 - 47 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 159 KB
Caption: EM - 5762 Kənkan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21.5 x 30.5
Notes: A.Şaiq. "Nüşabə" ADDT 1946 - 47 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 191 KB
Caption: EM - 5942 - Orxan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.Şaiq. "Nüşabə" ADDT 1946 - 47 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 251 KB
Caption: EM - 6703 Usta Səməndər surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: "Fətəli xan" 1947-ci il mövsümü ( kino )
Size (KB): 1 276 KB
Caption: EM - 6704 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü 22 x 32
Notes: "Fətəli xan" 1947-ci il mövsümü ( kino )
Size (KB): 1 244 KB
Caption: EM - 6705 Əmirhəmzə surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: "Fətəli xan" 1947-ci il mövsümü ( kino )
Size (KB): 1 263 KB
Caption: EM - 6706 İran Sərdarı surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: "Fətəli xan" 1947-ci il mövsümü ( kino )
Size (KB): 1 414 KB
Caption: EM - 6709 Dilbər surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.Şaiq. "Nüşabə" ADDT 1946 - 47 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 079 KB
Pages:     1 2
Kamil Xanlarov