ESKİZ-MAKET FONDU  |  Mikayıl Abdullayev
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 6548 Səhnənin tərtibat eskizi - ölçüsü - 29 x 41
Notes: Mokva şəhərində keçirilən Azərbaycan dekadasında yekun konserti. 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 69 KB
Caption: EM - 6546 Səhnənin tərtibat ıeskizi. 29 x 41
Notes: Mokva şəhərində keçirilən Azərbaycan dekadasında yekun konserti. 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 82 KB
Caption: EM - 9269 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 70 x 50
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - ci il mövsümü
Size (KB): 50 KB
Caption: EM - 9271 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 7050
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - ci il mövsümü
Size (KB): 69 KB
Caption: EM - 9272 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 70 x 50
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - ci il mövsümü
Size (KB): 71 KB
Caption: EM - 8109 Məktəbli surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 32 x 44
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - ci il mövsümü
Size (KB): 61 KB
Caption: EM - 8107 İbn Salam surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 32 x 44
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - ci il mövsümü
Size (KB): 101 KB
Pages:     1
Mikayıl Abdullayev