ESKİZ-MAKET FONDU  |  Nüsrət Fətullayev
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 1532 Jerond surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 15 x 24
Notes: Y.Molyer. "Skapenin kələkləri" ADDT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 961 KB
Caption: EM - 1535 Qnasinta surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 16 x 22
Notes: Y.Molyer. "Skapenin kələkləri" ADDT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 784 KB
Caption: EM - 1536 Oktav surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 16 x 22
Notes: Y.Molyer. "Skapenin kələkləri" ADDT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 817 KB
Caption: EM - 4878 Mirqəzənfər surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 10 x 21.5
Notes: S.Rəhman. "Xoşbxtlər" ADDT 1940 - 41 cı il mövsümü
Size (KB): 811 KB
Caption: EM - 4881 Gülər surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 6 x 18
Notes: S.Rəhman. "Xoşbxtlər" ADDT 1940 - 41 cı il mövsümü
Size (KB): 803 KB
Caption: EM - 4886 Nəsirov surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 9 x 22
Notes: S.Rəhman. "Xoşbxtlər" ADDT 1940 - 41 cı il mövsümü
Size (KB): 959 KB
Caption: EM - 5746 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 33.5 x 22
Notes: C.Məcnunbəyov."Böyük məhəbbət" ADDT 1949 - 50 -ci il mövsümü
Size (KB): 2 350 KB
Caption: EM - 5891 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 48 x 35.5
Notes: S.Vurğun. "Vaqif" ADDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 2 365 KB
Pages:     1 2
Nüsrət Fətullayev