ESKİZ-MAKET FONDU  |  Nəcəfqulu İsmayılov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 8606 Surətlərə çəkilmiş 4 geyim eskizi - ölçüsü - 30 x 80
Notes: Köhnə Bakı tipləri - 1974 - cü il
Size (KB): 2 582 KB
Caption: EM - 8607 Surətlərə çəkilmiş 4 geyim eskizi - ölçüsü - 30 x 80
Notes: Köhnə Bakı tipləri - 1974 - cü il
Size (KB): 2 603 KB
Caption: EM - 8612 Surətlərə çəkilmiş 4 geyim eskizi
Notes: Köhnə Bakı tipləri - 1974 - cü il
Size (KB): 2 515 KB
Caption: EM - 8619 Surətlərə çəkilmiş 4 geyim eskizi - ölçüsü - 30 x 80
Notes: Köhnə Bakı tipləri - 1974 - cü il
Size (KB): 2 473 KB
Caption: EM - 8620 Surətlərə çəkilmiş 4 geyim eskizi - ölçüsü - 30 x 80
Notes: Köhnə Bakı tipləri - 1974 - cü il
Size (KB): 2 485 KB
Caption: EM - 8621 Surətlərə çəkilmiş 4 geyim eskizi
Notes: Köhnə Bakı tipləri - 1974 - cü il
Size (KB): 2 534 KB
Caption: EM - 8622 Surətlərə çəkilmiş 4 geyim eskizi - ölçüsü - 30 x 80
Notes: Köhnə Bakı tipləri - 1974 - cü il
Size (KB): 2 358 KB
Pages:     1
Nəcəfqulu İsmayılov