ESKİZ-MAKET FONDU  |  Nikolay Ovçinnikov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 6384 Gertruda Voevodina surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 28 - 30
Notes: O.Balzak. "Ögey ana" ADDT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 878 KB
Caption: EM - 6393 Gertrida surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 28 x 30
Notes: O.Balzak. "Ögey ana" ADDT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 144 KB
Caption: EM - 8261 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 38 x 61
Notes: M.F.Axundov. "Hekayəti xırs quldurbasar" RDT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 920 KB
Caption: EM - 8273 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 29 x 45
Notes: K.Qoldoni. "İki ağanın bir nökəri" GTT 1968 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 389 KB
Caption: EM - 8356 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 41.5 x 52
Notes: A.Çexov. "Vanya dayı" ADDT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 391 KB
Caption: EM - 8357 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 42 x 52
Notes: A.Çexov. "Vanya dayı" ADDT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 394 KB
Caption: EM - 8718 Səhnənin dekoprasiya eskizi - ölçüsü - 39.5 x 63
Notes: M.F.Axundov. "Hekayəti xırs quldurbasar" RDT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 838 KB
Caption: EM - 8719 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 35.5 x 63
Notes: M.F.Axundov. "Hekayəti xırs quldurbasar" RDT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 708 KB
Pages:     1 2 3
Nikolay Ovçinnikov