ESKİZ-MAKET FONDU  |  Sadıx Şərifzadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 7027 Fərman surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 30 x 21.5
Notes: M.Hüseyn. "Cavanşir" ADDT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 013 KB
Caption: EM - 7028 Canavşir surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 30 x 21.5
Notes: M.Hüseyn. "Cavanşir" ADDT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 829 KB
Caption: EM - 7578 Bizans elçisi surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 29 x 20
Notes: M.Hüseyn. "Cavanşir" ADDT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 084 KB
Caption: EM - 7579 Zöhrab surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 29 x 20
Notes: M.Hüseyn. "Cavanşir" ADDT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 046 KB
Pages:     1
Sadıx Şərifzadə