ESKİZ-MAKET FONDU  |  Sergey Yefimenko
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 7342 Qadın surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 29.5 x 20
Notes: A.Ostrovski. "Günühsız müqəssirlər" RDT 1947 - 48 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 190 KB
Caption: EM - 8293 Şahzadə ana surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 27
Notes: F.Şiller. "Orliyan qızı" ADDT 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 155 KB
Caption: EM - 8296 Janna Dark surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 27
Notes: F.Şiller. "Orliyan qızı" ADDT 1937 - 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 894 KB
Caption: EM - 8858 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 20 x 28.5
Notes: İ.Qasımov , H.Seyidbəyli. "Dəniz cəsurları sevir" RDT 1954- cü il mövsümü
Size (KB): 2 614 KB
Pages:     1 2 3
Sergey Yefimenko