ESKİZ-MAKET FONDU  |  Yuri Toropov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 7248 Karenin surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20.5 x 28
Notes: L.Tolstoy. "Canlı meyid" ADDT 1968 - 69 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 247 KB
Caption: EM - 7251 Lakey surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 22.5
Notes: L.Tolstoy. "Canlı meyid" ADDT 1968 - 69 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 512 KB
Caption: EM - 7255 Həkim surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 22
Notes: L.Tolstoy. "Canlı meyid" ADDT 1968 - 69 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 700 KB
Caption: EM - 7273 Karanina surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20.5 x 28
Notes: L.Tolstoy. "Canlı meyid" ADDT 1968 - 69 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 569 KB
Caption: EM - 7274 Saşa surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20.5 x 28
Notes: L.Tolstoy. "Canlı meyid" ADDT 1968 - 69 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 327 KB
Pages:     1
Yuri Toropov