FOTO-NEQATIV FONDU  |  Ələsgər Ələkbərov
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ə.Ələkbərov
Size (KB): 76 KB
Caption: S.Rustem "Qacaq Nebi" ADDT. 1940 - ci il. Rejissor I.Hidaye
Size (KB): 60 KB
Caption: S.Vurğun, Ə.Bədəlbəyli "Fərhad və Şirin". ADADT. 1954. Rejissor - A.İsgəndərov, rəssam - N.Fətullayev. Fərhad - Ə.Ələkbərov, Şirin - B.Şəkinskaya.
Size (KB): 84 KB
Caption: Ələsgər Ələkbərov Moskva Malı teatrının aktyorları ilə birlikdə.
Size (KB): 96 KB
Caption: "Böyük dayaq". Rüstəm - Ə.Ələkbərov.
Size (KB): 90 KB
Caption: "Cancur Səməd" kinofilmindən kadr.
Size (KB): 71 KB
Caption: M.İbrahimov "Həyat". ADADT. Rejissor -A.İskəndərov, rəssam - N.Fətullayev, bəstəkar - S.Rüstəmov. Musa - A.Rzayev, Süleyman - Ə.Ələkbərov, Rəxşəndə - S.Bəsirzadə.
Size (KB): 83 KB
Caption: V.Şekspir "Otello". ADDT. 1948-49. Rejissor - A.İsgəndərov, rəssam - N.Fətullayrv, B.Əfqanlı. Otello - Ə.Ələkbərov, Dezdemona - B.Şəkinskaya.
Size (KB): 80 KB
Pages:     1
Ələsgər Ələkbərov