NEQATİVLƏR | FOTOLAR |
 
FOTOLAR
 

AKTYORLAR

Hacıağa Abbasov
Leyla Bədirbəyli
Ağahüseyn Cavadov
İsmayıl Dağıstanlı
Mərziyə Davudova
Ələsgər Ələkbərov
Mirzəağa Əliyev
Rza Əfqanlı
Ağasadıq Gəraybəyli
Sona Hacıyeva
İsmayıl Hidayətzadə
Fatma Qədri
Əli Qurbanov
Hökümə Qurbanova
Nəcibə Məlikova
Əzizə Məmmədova
Mustafa Mərdanov
Ülvü Rəcəb
Sidqi Ruhulla
Həsənağa Salayev
Möhsün Sənani
Əjdər Sultanov
Barat Şəkinskaya
Abbasmirzə Şərifzadə
M.R.Şeyxzamanov
ZiyaKazım
Əli Zeynalov
Cahangir Zeynalov
Məmmədəli Vəlixanlı

REJİSSORLAR

Hüseyn Ərəblinski
Aleksandr Tuqanov
Yusif Yıldız
Rza Təhmasib
Əliheydər Ələkbərov
Ələsgər Şərifov
Mehdi Məmmədov
Adil İsgəndərov
Tofiq Kazımov

TEATRIN İNKİŞAFINDA XİDMƏTİ OLMUŞ SƏNƏTÇİLƏR

Lütfi Məmmədbəyov
Məlik Dadaşov
Hamlet Qurbanov
Vəfa Fətullayeva
Həsən Turabov
Kamal Xudaverdiyev
Hamlet Xanızadə
Səməndər Rzayev
Həsən Əbluc
Mirvari Novruzova