FOTO-NEQATIV FONDU  |  Mirzəağa Əliyev
 
Thumbnail Image Table
Caption: M.A.Əliyevin həyatı şəkli.
Size (KB): 57 KB
Caption: "Nişanlı qız". Mirzə Salman - Mirzəağa Əliyev
Size (KB): 71 KB
Caption: N.Qoqol "Müfəttiş". ADDT. 1951-52. Rejissor - M.Məmmədov, rəssam - N.Fətullayev. Osip - M.A.Əliyev.
Size (KB): 60 KB
Caption: "Hacı Qara" filminin çəkilişinin müzakirəsi. M.A.Əliyev, S.Ruhulla, Ə.Məmmədova, M.Mərdanov və başqalaraı. 1927-30-cu il.
Size (KB): 105 KB
Caption: M.Əliyevin yaradıcılığının 50-illik yubileyinə həsr olunmuş gecə M.Əliyev sənət dostları ilə birlikdə.
Size (KB): 85 KB
Pages:     1
Mirzəağa Əliyev