FOTO-NEQATIV FONDU  |  Abbasmirzə Şərifzadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: V.Şekspir (Otello). Rejissor-Mayorov, rəssam-S.Yefimenko. 1931-32-ci il. Otello-A.M.Şərifzadə.
Size (KB): 631 KB
Caption: A.M.Şərifzadənin həyatı şəkli. 1914-ci il.
Size (KB): 597 KB
Caption: V.Şekspir (Hamlet). Türk Akademik Teatrının quruluşunda. Rejissor-A.Tuqanov, rəssam-N.Kuleş. 1926-27. Hamlet-A.M.Şərifzadə.
Size (KB): 1,303 KB
Caption: A.M.Şərifzadə ailəsi ilə birlikdə.
Size (KB): 26,748 KB
Caption: (Şah İsmayıl) tamaşasından sonra. 1929-30.
Size (KB): 303 KB
Caption: V.Şekspir (Maqbet). ADDT. 1935-36. Rejissor-A.Tuqanov, rəssam-M.Tixomirov. Maqbet-A.M.Şərifzadə, Ledi Maqbet-M.Davudova.
Size (KB): 599 KB
Pages:     1
Abbasmirzə Şərifzadə