FOTO-NEQATIV FONDU  |  Ağahüseyn Cavadov
 
Thumbnail Image Table
Caption: C.Cabbarlı - Almas - ADDT. 1957 - ci il. Rejissor Ə.Ələkbərov. Ocaqqulu-A.Cavadov.
Size (KB): 65 KB
Caption: H.Cavid - Xəyyam - ADADT. 1970 - ci il. Rejissor M.Məmmedov. Bədəvi ərəb-A.Cavadov.
Size (KB): 62 KB
Caption: L.D.Veqa - Rəqs müəllimi - ADDT. 1949 - cu il. Rejissor M.Məmmədov. Alberiqo-A.Cavadov.
Size (KB): 81 KB
Caption: M.Huseyn - Cavanşir - ADDT. 1957 - ci il. Rejissor A.Isgəndərov. Qənimət-A.Cavadov.
Size (KB): 86 KB
Caption: M.Ibrahimov - Həyat - ADDT. 1954 - cu il. Rejissor A.Isgəndərov. Cəlal kişi-A.Cavadov.
Size (KB): 74 KB
Caption: S.Rəhman - Nişanlı qız ADDT. 1953 - cu il. Rejissor A.İsgəndərov. Mirzə Salman-A.Cavadov.
Size (KB): 108 KB
Pages:     1 2
Ağahüseyn Cavadov