FOTO-NEQATIV FONDU  |  Ağasadıq Gəraybəyli
 
Thumbnail Image Table
Caption: S.Rəhman (Əliqulu evlənir). Rejissor-M.Məmmədov, rəssam-İ.Axundov, bəstəkar-S.Hacıbəyov. 1966-67. Əliqulu-A.Gəraybəyli.
Size (KB): 53 KB
Caption: H.Cavid (Səyavuş). Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-N.Fətullayev, İ.Axundov, bəstəkar-Ə.Bədəlbəyli. 1963. Əfarsiyab-A.Gəraybəyli.
Size (KB): 83 KB
Caption: Az.SSR Xalq artisti A.Gəraybəylinin həyatı şəkli.
Size (KB): 58 KB
Caption: (Bəxtiyar) kino filmindən kadr. Bəxtiyar-R.Behbudov, Ağabala-A.Gəraybəyli.
Size (KB): 83 KB
Caption: L.Tolstoy (Canlı meyit). Rejissor-M.Məmmədov, rəssam-Y.Toropov, bəstəkar-T.Quliyev. AADT. 1968-69. Protasov-M.Məmmədov, Abrezkov-A.Gəraybəyli.
Size (KB): 86 KB
Pages:     1
Ağasadıq Gəraybəyli