FOTO-NEQATIV FONDU  |  Əli Qurbanov
 
Thumbnail Image Table
Caption: N.B.Vəzirov (Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük). ADDT. 1954-55. Rejissor-M.Məmmədov, rəssam-B.Əfqanlı. Hacı Səlman-Əli Qurbanov.
Size (KB): 74 KB
Caption: Əli Qurbanovun həyatı şəkli.1974.
Size (KB): 80 KB
Caption: Əli Qurbanovun həyatı şəkli.
Size (KB): 56 KB
Caption: N.B.Vəzirov (Yağışdan çıxdıq,yağmura düşdük).ADDT. 1954-55. Rejissor-Hacı Qəmbər-M.Vəlixanlı, Hacı Səlman-Ə.Qurbanov.
Size (KB): 63 KB
Caption: N.Hikmət (Türkiyə).ADDT.1954. Rejissor-A.İskəndərov, rəssam-N.Fətullayev, B.Əfqanlı. Hicrani-Əli Qurbanov.
Size (KB): 71 KB
Caption: S.Vurğun (Fərhad və Şirin).ADDT. 1958. Rejissor-A.İskəndərov, rəssam-B.Əfqanlı. Azər baba-Əli Qurbanov.
Size (KB): 79 KB
Pages:     1
Əli Qurbanov