FOTO-NEQATIV FONDU  |  Əjdər Sultanov
 
Thumbnail Image Table
Caption: Şekspir-Qış nağılı. 1955-56-cı illər.ADDT. Rejissor-Ə.Şərifov. Rəssam-N.Fətullayev. Leont-Ə.Sultanov. Hermiona-H.Qurbanova.
Size (KB): 90 KB
Caption: C.Cabbarlı- Od gəliniADDT. 1939-40-cı illər. Rejissor-İ.Hidayətzadə. Rəssam-F.Qusak.Qorxmaz-Ə.Sultanov.
Size (KB): 73 KB
Caption: C.Cabbarlı-Aydın.ADDT.1939-cu il. Rejissor-Ə.İsgəndərov. Rəssam-N.Fətullayev. Surxay-Ə.Sultanov.
Size (KB): 56 KB
Caption: Əjdər Sultanovun həyati şəkli.
Size (KB): 43 KB
Caption: İ.Efendiyev - Atayevlər ailesində - ADDT. 1954 - cu il.Rejis.
Size (KB): 65 KB
Caption: M.Tehmasib - Aslan yatağı - ADDT. 1942 - ci il. Rejissor A.Sh.
Size (KB): 63 KB
Pages:     1 2
Əjdər Sultanov