FOTO-NEQATIV FONDU  |  Əli Zeynalov
 
Thumbnail Image Table
Caption: B.Vahabzadə (Yağışdan sonra). ADDT. 1971. Rejissor-T.Kazımov, rəssam-S.Haqverdiyev. Qədim bəy-Ə.Zeynalov, Reyhan-A.Pənahova.
Size (KB): 70 KB
Caption: Əli Zeynalovun həyatı şəkli.
Size (KB): 63 KB
Caption: N.Hikmət (Qəribə adam). ADDT. 1956. Rejissor-T.Kazımov, rəssam-S.Şərifzadə. Əhməd Rza-Əli Zeynalov, Əbdülrəhman-M.Sadıqov.
Size (KB): 67 KB
Caption: A.Qəhhar (İpək naxışlar). ADADT.1952-53. Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-B.Əfqanlı. Dehqan bəy-Ə.Zeynalov, Hafizə-H.Qurbanova.
Size (KB): 63 KB
Caption: C.Cabbarlı (Od gəlini). 1961-62. Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-N.Fətullayev. Solmaz-L.Bədirbəyli, Elxan-Ə.Zeynalov.
Size (KB): 83 KB
Caption: İ.Əfəndiyev (Sən həmişə mənimləsən). ADDT. 1967-68. Rejissor-T.Kazımov, rəssam-Elçin. Nargilə-Amalya Pənahova, Həsənzadə-Əli Zeynalov.
Size (KB): 57 KB
Pages:     1 2
Əli Zeynalov