FOTO-NEQATIV FONDU  |  Fatma Qədri
 
Thumbnail Image Table
Caption: A.Ostrovski (Cehizsiz qız). ADDT. 1943-44. Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-İ.Axundov. Larisa-F.Qədri.
Size (KB): 87 KB
Caption: SSRİ xalq artisti Fatma Qədrinin həyatı şəkli.
Size (KB): 50 KB
Caption: Ə.Haqverdiyev (Pəri cadu). ADADT. 1957. Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-N,Fətullayev. Hafizə-F.Qədri.
Size (KB): 96 KB
Caption: C.Cabbarlı (Aydın). ADDT. 1939-40. Rejissor-A.İskəndərov, rəssam-N.Fətullayev. Gültəkin-F.Qədri, Dövlət bəy-R.Əfqanlı.
Size (KB): 108 KB
Caption: S.Vurğun (Fərhad və Şirin). ADDT. Rejissor-A.İskəndərov, rəssam-N.Fətullayev. Məryəm-F.Qədri, Şuriyə-M.Dadaşov.
Size (KB): 98 KB
Pages:     1
Fatma Qədri