FOTO-NEQATIV FONDU  |  Həsənağa Salayev
 
Thumbnail Image Table
Caption: B.Şou - Şeytanin şagirdi - ADADT. 1967 - 68 - ci il movsu. Rejissor-Ə.Quliyev. Riçard Daçen-H.Salayev.
Size (KB): 72 KB
Caption: B.Vahabzadə - İkinci səs - ADADT. 1969 - cu il. Rejissor A.Q.
Size (KB): 76 KB
Caption: B.Vahabzadə - Ikinci səs - ADADT.1969 - cu il. Rejissor A.Quliyev. Rəşad-H.Salayev. Arzu-H.Qurbanova.
Size (KB): 64 KB
Caption: C.Cabbarli - Oqtay Eloğlu - ADADT. 1966 -67 - ci il movsumu. Rejissor-Ə.Quliyev. Oktay-H.Salayev. Sevər-Ə.Yusifqızı.
Size (KB): 73 KB
Caption: C.Cabbarli - Oqtay Eloğlu- ADADT. 1966 - 67 - ci il movsumu. Rejissor-Ə.Quliyev. Oktay-H.Salayev.
Size (KB): 64 KB
Caption: H.Salayevin həyatı şəkli.
Size (KB): 56 KB
Pages:     1 2
Həsənağa Salayev