FOTO-NEQATIV FONDU  |  İsmayıl Hidayətzadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: C.Cabbarlı (Sevil). ADDT. 1928-29. Rejissor-Tuqanov, rəssam-Tixomirov. Dilbər-Q.Topuriya, Abdulbəy-İ.Hidayətzadə.
Size (KB): 66 KB
Caption: C.Cabbarlı (Almas). Rejissor-Ağa Rza Quluyev. Şərif-İ.Hidayətzadə, Almas-İ.Orucova.
Size (KB): 103 KB
Caption: İ.Hidayətzadənin həyatı şəkli.
Size (KB): 47 KB
Caption: İsmayıl Hidayətzadənin həyatı şəkli.
Size (KB): 105 KB
Pages:     1
İsmayıl Hidayətzadə